Een ondernemer ontwikkelt samen met twee medevennoten innovatief snoepgoed. Ze besteden veel tijd aan research, testen en overleg over de uitkomsten. De jaaromzet van de ondernemer is slechts € 7.900. De Belastingdienst weigert de geclaimde zelfstandigen- en startersaftrek en de aftrek speur- en ontwikkelingswerk. De rechter komt eraan te pas.

De zelfstandigen- en de startersaftrek gelden voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet Onder het urencriterium wordt verstaan: het gedurende het kalenderjaar besteden van ten minste 1.225 uren aan werkzaamheden voor een onderneming waaruit de belastingplichtige als ondernemer winst geniet. De ondernemer moet dat aannemelijk maken met bijvoorbeeld agenda’s en de urenregistratie.

De Belastingdienst vindt niet aannemelijk dat de ondernemer bij een omzet van slechts € 7.862 aan het urencriterium heeft voldaan. Daar gaat de rechtbank niet in mee. Het gaat om een onderneming in de opstartfase. De focus van de werkzaamheden lag op productontwikkeling, waar nog geen omzet tegenover stond. De Belastingdienst had verder een verschil geconstateerd tussen de urenstaat en de agenda, maar dat betrof over het gehele jaar slechts 8,5 uren. Ook vond de Belastingdienst het vreemd dat iemand meer dan tien uren op één dag zou hebben gewerkt. De rechtbank vindt dat niet ongebruikelijk voor een ondernemer, zeker niet in de opstartfase

Kortom: de rechtbank kan uit de urenstaten en de agenda niet met zekerheid afleiden hoeveel uren het precies geweest zijn, maar dat het er meer dan 1.225 zijn geweest, is zonder meer aannemelijk.

Dat ligt helaas anders voor de aftrek speur- en ontwikkelingswerk. Het lukt de ondernemer niet om aannemelijk te maken dat hij zelf aan die werkzaamheden daadwerkelijk ten minste 500 uren heeft besteed.

Waar gaat het mis? In een specificatie van de ondernemer staan in totaal 553,5 uren aan S&O-werkzaamheden. Daarvan hebben 446 uren betrekking op Research/testen en intern overleg. De specificatie bevat geen detailgegevens over de exacte aard van de verrichte werkzaamheden, maar vermeldt uitsluitend de in totaal per dag aan S&O-werk bestede uren. Zo wordt onvoldoende aannemelijk dat het steeds daadwerkelijk S&O-werk betrof. Anders dan bij het reguliere urencriterium is nu immers van groot belang dat precies kan worden nagegaan of de feitelijk verrichte arbeid S&O-werk betreft en niet een andersoortige (ondernemers)activiteit.

Tip: Voor de aftrek speur- en ontwikkelingswerk moet u in uw urenregistratie uw werkzaamheden gedetailleerd omschrijven. Uit de omschrijving moet blijken dat het ook echt speur- en ontwikkelingswerkzaamheden betreft.