De Coronapandemie raakt het Nederlandse bedrijfsleven fors. Het kabinet heeft op 12 en 16 maart 2020 maatregelen bekend gemaakt die het bedrijfsleven ondersteunen. Met deze brief attenderen we u op deze en bestaande maatregelen. Ook geven we u enkele tips.

Nuttige links
Ga voor actuele informatie van de overheid naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

Ook op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u veel relevante informatie: https://www.rvo.nl/coronavirus

U kunt het Coronaloket van MKB-Nederland, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel bereiken op nummer 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via het https://www.kvk.nl/coronaloket/.