Diensten

“Wij doen onze dienstverlening in samen spraak met cliënten. Wij houden korte lijnen om te kunnen reageren op wijzigingen. Wij kennen ieders dossier persoonlijk.”

Jos Smet
 036 548 63 80

“Bel ons direct als je meer wilt weten of vragen hebt over:”

 • Full service

 • Loonadministratie

 • Jaarrekening

 • Winstaangifte

 • Aangifte inkomstenbelasting

 • Notule

 • KvK

 • Publicatie CBS

 • Informeren branchevereniging

 • Erfbelasting

Financiële administratie

Wij kunnen de administratie geheel of gedeeltelijk verzorgen en maken daarbij gebruik van een financieel pakket. De verwerking kan eens per maand, kwartaal of jaar plaatsvinden. Wij doen aanbevelingen over opzet en inrichting van de administratie. Cliënt kan en mag uiteraard ook zelf de eigen administratie verzorgen en gebruik maken en is daar bij vrij dat financieel pakket te kiezen dat het beste bij cliënt past.

Winstaangifte

De winstaangifte is een onderdeel van de aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer.

In de winstaangifte wordt onder andere verwerkt:

 • het resultaat van de onderneming

 • de niet of ten dele aftrekbare kosten

 • de investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling
 • de zelfstandigenaftrek
 • de MKB-vrijstelling

De cijfers voor een winstaangifte worden ontleend aan de jaarrekening.

Loonadministratie

Wij verzorgen:

 • de maandelijkse loonstroken

 • de aangifte loonheffing

 • de loonjournaal post voor de financiële administratie

 • na afloop van het jaar verstrekken wij de jaaropgaaf voor de aangifte inkomstenbelasting
 • en ook meldingen aan bedrijfstak- en pensioenfondsen
Inkomstenbelasting

wij verzorgen een aangifte inkomstenbelasting voor particulieren, ondernemers en directeur aandeelhouder (DGA) met name ook voor de zelfstandige zonder personeel (ZZP).

wij geven ook adviesen over fiscale planning, bedrijfsopvolgingen.

De Jaarrekening

het samenstellen van een jaarrekening kan, zonder goede begeleiding, leiden tot een onjuiste verantwoording van het bedrijfsresultaat en inzicht in de onderneming. Maar wij hebben de mensen met kennis en ervaring om gezamenlijk een juiste jaarrekening samen te stellen.

Vennootschapsbelasting

Wij verzorgen voor de rechtspersoon, bijvoorbeeld de besloten vennootschap, de aangifte vennootschapsbelasting. In de aangifte vennootschapsbelasting wordt aangifte gedaan van het resultaat van de rechtsper-soon.

Notulen

In de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering worden de besluiten vastgelegd.

Schenk-, erfbelasting en successieplanning

De erfbelasting raakt de fiscale positie na overlijden, niet alleen verzorgen wij een aangifte erfbelasting maar adviseren ook bij het opstellen van een testament, erfrechtplanning middels schenkingen.

KvK

Ingaande 1 januari 2017 moeten de jaarcijfers op basis van SBR regels elektronisch worden gedeponeerd.

Omzetbelasting

Voor cliënt kunnen wij verzorgen de periodieke aangifte omzetbelasting en indien van toepas-sing ook de aangifte Intra Communautaire Prestaties.
De aangifte Intra Communautaire Prestaties moet alleen worden gedaan als cliënt in een belastingtijdvak goederen heeft geleverd aan of diensten verricht aan een afnemer – niet zijnde een particulier – buiten Nederland maar binnen de Europese Unie.

Advisering

Wij verstrekken adviezen op het gebied van ondernemingsactiviteiten, bedrijfsopvolging, financiële en fiscale planning.